Telefon
WhatsApp
X
  • Alış / Dönüş Yeri
  • Alış Tarihi / Saat
  • İade Tarihi / Saat

Ek Seçenekler

Nissan Note
Benzin / Otomatik

Fiyat Detayı

  • Kiralama Fiyatı 35 1 gün

  • Toplam Ücret 35